Lemurer

Tekst og Foto: Lars A. CLark

Catta lemur eller ringhalet lemur