...Den Kambriske eksplosion...

Den kambriske eksplosion

I de første 3 milliarder år af jorden historie eksisterede der kun encellede organismer, men for 600 millioner år siden opstod de første flercellede. De første flercellede organismer man kender til er de s.k. ediacaradyr, en gruppe dyr som kun  findes som fossiler i Ediacara i Australien. Deres slægtskab med eksisterende dyr er ukendt. Dyrene kan også være en uddød gruppe der definitivt er forsvundet.

Ved begyndelsen af den kambriske periode, for 600 millioner år siden, opstod de flercellede dyr de er ophav til alle levende dyr i dag, inklusivt mennesket. Perioden benævnes tit den kambriske eksplosion, fordi der på forbløffende kort tid (30 - 50 millioner år) opstod mange arter og mange kompliceret byggede arter over hele jorden, her i blandt repræsentanter for næsten alle de klasser vi kender idag -  Annalider (f.eks. Regnorme), Blæksprutter, Krebsdyr, Trillobitter oma.

Foruden de dyr hvis efterkommere eksisterer endnu den dag i dag, så opstod der i den kambriske en mængde andre dyrearter. Mange af disse arter har et udseende der absolut ikke minder om nogen nulevende arter, men nærmest ligner de værste uhyrer i en spielberg film.  mange af arterne fra den kambriske periode  er svære at klassifisere, der er tale om arter hvis slægtskabsforhold til eksisterende arter er ukendt, der er tale om uddøde side grene i slægskabstræet. Dette skyldes bl.a. at livet på jorden op til flere gange er blevet næsten totalt udslettet og der derfor kun er få arter der hver gang overlever og giver ophav til de nye arter.

Var livet ikke blevet udslettet næsten helt disse gange så havde vi måske aldrig eksisteret - men vi er produktet af de linier der netop overlevede udslettelsen - den sidste store udslettelse vi kender til skete for 65 millioner år siden og betød af dinosaurierne uddøde og pattedyrene kom til at herske.

© clark

Encellede  grønalger

Arandaspis ( Fosil fundet i australien, 15 cm)

Tidlig Ordovian 500 millioner år siden, der er fundet 4 forkellige arter af disse fossile kæbeløse fiskelignende dyr. Arandapsis er de ældste kendte vertebrater. Arandapis krop og hoved var indkapslet af en dorsal og en, der var åbninger for øjne, gæller samt mund. Noget tyder på at Arandapis kunne føle vibrationer vha latteral liggende side linier, som vi også kender fra nutidens fisk.

Den globale temperatur har varieret gennem tiderne.