Invertebrater (hvirvelløse dyr)

af: Biolog Lars A. Clark


Række: Mesozoa

Række: Placozoa

Række: Porifera (f.eks. koralsvampe)

klasse: Calcarea

klasse: Hexactinellida

klasse: Demospongiae

klasse: Sclerospongiae

Række: Cnidaria

klasse: Hydrozoa

klasse: Scyphozoa

klasse: Cubozoa

klasse: Anthozoa

Række: Ctenophora

Række: Platyhelminthes (Fladorme)

klasse: Turbellaria

klasse: Monogenea

klasse: Trematoda

klasse: Cestoda

Række: Nemertea

Række: Gnathostomulida

Række: Rotifera

Række: Gastrotricha

Række: Kinorhyncha

Række: Loricifera

Række: Priapulida

Række: Nematoda (rundorme)

Række: Nematomorpha

Række: Acanthocephala

Række: Entoprocta

Række: Mollusca (Bløddyr: snegle, muslinger,blæksprutter)


foto: Clark

klasse: Monoplacophora

klasse: Polyplacophora

klasse: Scaphopoda

klasse: Gastropoda

 

klasse: Bivalvia

klasse: Cephalopoda

 

 

Lundsnegle - parring Foto: Clark

 

Række: Annelida (Ledorme: Regnorme o.lign.)

klasse: Polychaeta (Børsteorme)

klasse: Oligochaeta (f.eks. regnorme)

klasse: Hirudinea (f.eks. igler)

Række: Arthropoda

UnderRække: Trilobita

UnderRække: Chelicerata

Klasse Merostomata (Hestesko krabber)

Klasse Pycnogonida

klasse Arachnida (Edderkopper, tæger samt mider)

 

UnderRække: Crustacea

klasse: Cephalocarida

klasse: Remipedia

klasse: Branchiopoda

klasse: Maxillopoda

klasse: Malacostraca

        Orden: Decapoda

                Slægt: Astacus

                        Art: Astacus (Flodkrebs)

UnderRække: Uniramia

klasse: Chilopoda

klasse: Diplopoda

klasse: Pauropoda

klasse: Symphyla

klasse: Insecta

Orden: Ephemeroptera

Orden: Odonata

Orden: Orthoptera

Orden: Dermaptera

Orden: Plecoptera

Orden: Isoptera

Orden: Mallophaga

Orden: Anoplura

Orden: Hemiptera

Orden: Homoptera

Orden: Neuroptera

Orden: Coleoptera

Orden: Lepidoptera

Orden: Diptera

Orden: Trichoptera

Orden: Siphonaptera

Orden: Hymenoptera

Række: Sipuncula

Række: Echiura

Række: Pogonophora

Række: Pentastomida

Række: Onychophora

Række: Tardigrada

Række: Phoronida

Række: Ectoprocta

Række: Brachiopoda

Række: Echinodermata

klasse: Asteroidea

klasse: Ophiuroidea

klasse: Echinoidea

klasse: Holothuroidea

klasse: Crinoidea

klasse: Concentricycloidea

Række: Chaetognatha

Række: Hemichordata

Række: Chordata