Hundens oprindelse

Hunden indgår i mange sammenhænge hos mennesket, lige fra bisk vagt hund , hyrdehund, handicap hjælp, legekammerat til surrogat barn. Så derfor kaldes hunden ofte for menneskets bedste ven. Spørgsmålet har altid været hvor og hvornår blev hunden domestikeret ?

Nu har forskeren Peter Savolainen og hans kollegaer, lavet en Phylogenetisk undersøgelse, der viser at hunden først blev domestikeret i Asien, hvilket betyder at det er det sted hvor menneske og hund har levet sammen længst. Yderligere viser undersøgelsen også lidt om hvordan den store varietet af hunde er opstået, en variation fra Chihuahua til Grand Danoiren.

Undersøgelsen omfatter 654 hunde fra hele verden, hvorfra man har undersøgt Mitochondrie DNA. Det viste sig at Mitochondrie DNA'ets nucleotider faldt i 5 grupper (Clader), derfor kunne man tro at hunden nedstammede fra 5 forskellige hunulve populationer.

Forskerne fandt at Øst Asiatiske hunde havde en højere diversitet i mitochondrie nucleotiderne og ligeledes havde en flere og unikke haplotyper end de vest asiatiske og europæiske hunde.  

Yderligere viste det sig at de tre største clader, var spredt med samme frekvens ud over europa og asien, hvilket alt i alt tyder på at de er opstået fra samme population. Stam hunulven levede derfor sandsynligvis i Asien (øst).

Domestikeringen fra en enkelt population er den bedste forklaring, på den variation og variationsfordeling der er set og i tidsmæssigt perspektiv, ser det ud til at domestikeringen opstod for godt 15.000 år siden.

Herefter har hunden tilpasset sig mennesket og udviklet sig til de mange former som vi kender i dag. Det skal dog bemærkes at mange af de racer som vi kender i dag er af meget ny oprindelse, dvs. opstået inden for de sidste århundreder, ved brug af selektiv avl - for at frembringe/fremhæve specielle egenskaber. 

Lars A. Clark,   På baggrund af : Nature - Nick Campbell