Aves - fugle

 


Stillits - Carduelis carduelis
foto: Clark

Der er fem ting der fællestræk for fugle .

  • Alle fugle har et integument (hud) med fjer

  • Alle fugle har nogle få frie halehvirvler, med en  pygostyl (= de 4 bagerste halehvirvler er sammen vokset til en benplade).

  • Alle fugle har et udelt sternum, brysthvirvler sammenvoksede

  • Alle fugle har kæber med hornskede og uden tænder

  • Alle fugle har et ovarium og en ovidukt (ægleder)

  • Fugle er hvirveldyr med fjer. Fugle udgør en monophyletisk gruppe, dvs. at alle fugle er udviklet i linie fra en fælles stamfader. Fuglene er givetvis nært beslægtede med dinosaurierne og kan muligvis betragtes som en en fjerklædt dinosauer eller som en søster gruppe til dinosaurierne. Nogle få arter af fugle kan ikke flyve, men alle stammer de fra en forfader der var i stand til at flyve.


Grønsisk - Carduelis spinus
foto: Clark

 


Hvid Stork - Ciconia ciconia
foto: Clark

SystematikDer er beskrevet ca. 9000  forskellige fugle arter fordelt på ca. 29 ordner. Man mener at der tidligere har levet op til 150.000 fugle arter.

Subclass Neornithes (moderne fugle)Fiskeørn - Pandion haliaetus
foto: Clark

 Troldand (han) - Aythya fuliula
foto: Clark