Fakta om Danmarks fugle:

 

2000 naturområder er udpeget som vigtige fuglelokaliteter