Generelle fakta om Delfiner

 • En gennemsnits Delfin bliver ca. 20-25 år
 • Maksimal alder for en delfin er 40 år.
 • Vægten for delfiner varierer meget alt efter art fra små delfiner på 40 kg og en længde på 1,2 m (Maui's Delfin). til Spækhuggeren på henved 8 tons og en længde på 9 m, dog har hovedparten af delfiner en vægt mellem 50-550 kg.
 • En Delfin behøver føde svarende til 5 -10 % af kropsvægten ca. 10 - 25 kg.
 • En Delfin svømmer med en hastighed på 6-7 knob, 11 - 12.5 km/t.
 • Den maksimale hastighed er ca. 50 - 55 km/t - ved høje hastigheder springer Delfinerne ofte op i luften, herved sparer de energi.
 • Den optimale hastighed for en Delfin ligger på ca. 18-29 km/t.
 • Delfiner opholder sig sjældent dybt nede i vandet 0 - 10 meter. men kan dykke ned til store dybder. enkelte rapporter omtaler dyk på hen ved 1000 meter.
 • Drægtighed ca. 330 dage.
 • Delfinens anatomi
 • Floddelfiner (amazonas)

 

Delfiner langs den Californiske kyst - har man mulighed for det så er Californiens kyst et eldorado for delfiner og hvaler, især Gråhvaler og flere arter af Delfiner kommer tæt på kysten.

Delfinernes sprog:

Delfin sang   

Delfiner kommunikerer med hinanden ved hjælp af lyde. Lydene omfatter fløjt og de såkaldte pulserende lyde, der nærmest kan beskrives som kvæk, gøen eller knitren.

Udover de omtalte lyde benytter delfinen sig også af plasken i vandet f.eks. springe op i luften og falde ned med et plask samt bevægelse af rygfinne eller slag på vandoverfladen med halefinnen. Ligeledes kropspositurer og kæbesmækken har en rolle i deres kommunikation. Meget tyder på at Delfinerne er i stand til at "navngive" eller 'lydsignaturer' for at kunne identificere de enkelte medlemmer af flokken. I øvrigt kan delfiner af forskellige arter kommunikerer med hinanden og endda gøre hinanden selskab.

 

Delfinernes føde

Delfinernes føde består hovedsageligt af Fisk, enkelte arter som f.eks. Rissos delfiner ernærer sig hovedsageligt af blæksprutter og Spækhuggeren ernærer sig af fisk, søløver samt mindre Delfiner. Delfinen har behov for energi svarende til mellem 5% - 10% af kropsvægten pr. dag.

Delfiner drikker ikke havvand, da det er for salt, Delfinens vandbehov dækkes af den væske der er i byttedyrene samt den væske der opstår under fedt forbrændningen (fedt metabolismen).

 

 

 

Delfinens sonar

sonar

 

Delfiner kan skabe højttonede lyde. Når disse højfrekvente lyde rammer en genstand eller byttedyr, vil noget af lyden blive sendt tilbage som et ekko til Delfinen (ligesom hos et andet pattedyr Flagermusen). Herved kan Delfinen beregne tiden det tog, og dermed  anslå afstanden til genstanden. Ved at registrere ekkoet i begge øre og tidsforskellen i ørene kan Delfinen beregne retningen.

Alt efter objektets opbygning og materiale, vil noget af Sonar lyden trænge igennem genstanden eller reflekteres. Hvis objektet er en fisk, vil noget af lyden blive kastet tilbage af skællene og noget af knoglerne etc.  Så et enkelt klik tilbage kaster en række svagere ekko lyde.

Sejler man langs den Californiske kyst, følges skibet ofte af flokke af legende Delfiner, herunder den Almindelige Californiske Delfin (Delphinus delphis).

 

Ser man godt efter, så ser man to Delfiner der følges tæt sammen, det er en mor med unge - ungen holder sig tæt på moderen.

Delfinernes sociale liv

Delfiner har et højt udviklet socialt liv, hvor de enkelte familie/gruppe medlemmer kender hinanden. Delfinerne hjælper med at beskytte hinanden f.eks. mod angreb fra den store hvide haj - Normalt kan en delfin godt undslippe hajen, men unge uerfarne Delfiner kan nemt komme i knibe - Delfinerne forsvarer sig ved at svømme stærkt ind i siden på hajen - når hajen rammes af flere Delfiners kraftige kæbepartier med en hastighed på 25 km/t  så forsvinder den igen.

Man kender også eksempler på at Delfiner der en blevet moppet af en anden gruppe Delfiner, senere har taget hævn på mopperne ved støtte fra egne gruppe medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rissos Delfin

Rissos Delfin bliver ca. 4 - 5 meter og er dermed en ret stor Delfin - Rissos delfiner optræder enten alene eller i små flokke, deres hovedføde er blæksprutter. Rissos delfiner minder lidt om grindehvaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Lars A.  Clark, Oceanside, California - Dec. 2003