Menneske slægten var tæt på uddø!

af biolog Jens-Erik Tingstedt


Mennesket som et udryddelsestruet dyr er ikke noget vi normalt skænker en tanke. Vi er 6 milliarder mennesker på jorden og tanken om at mennesket nogensinde skulle have været tæt på at uddø forekommer derfor sikkert de fleste usansynlig. Men i en fjern fortid for lidt mindre end 100.000 år siden var mennesket tæt på udryddelse udtaler molekylærbiolog David Goldstein, UCL, London til BBC.

Når man i genetiske analyser sammenligner gener mellem forskellige befolkningsgrupper verden over så er de bemærkelsesværdige ens. Variationen er langt mindre end forventet, hvilket kunne tyde på at jordens nuværende befolkning stammer fra en lille population af mennesker i Afrika, der formentlig har været så lille, måske ikke mere end 10.000, at de har været tæt på udryddelse.

Hvad kunne have forårsaget et så drastisk fald i antallet af mennesker? For ca. 190.000 og 130.000 år siden blev livsbetingelserne i Afrika meget dårlige for dyr og planter. Kontinentet blev meget tørt og det må have været svært for mennesket at overleve under de betingelser. Og for 70.000 år siden gik vulkanen Toba på Sumatra i et voldsomt udbrud hvilket forårsagede drastiske fald i temperatur verden over. I Afrika menes temperaturen, at have faldet med op til 10 grader, og det kan have holdt sig i mere end 1.400 år. Begge disse begivenheder hver for sig eller tilsammen ville kunne forklare en fald i antallet af mennesker i Afrika, således at der kun var måske omkring 10.000 individer tilbage til at føre menneskeslægten videre.

De hårde klimatiske livsbetingelser kan have tvunget mennesket til at samarbejde og til at blive opfindsomme. Opfindelsen af stenredskaber daterer sig til for 70.000 år siden i Afrika. Det er formentlig også sammenfaldende med ændringer i social struktur, hvor små spredte grupper slutter sig sammen i større grupper og organiserer sig i noget der kan minde om samfund.

Kilde bbc.co.uk